A A A K K K
людям з порушенням зору
Комунальний заклад Сквирської міської ради «Сквирський центр професійного розвитку педагогічних працівників»
Київська область

Підвищення кваліфікації для освітян

Дата: 15.07.2022 09:16
Кількість переглядів: 142

Можливості для підвищення кваліфікації педагогічних працівників в літній період 2022 року

ТОВ «ОСВІТНІЙ ПРОЕКТ «НА УРОК»

РОБОТА В УМОВАХ  ВОЄННОГО  СТАНУ

Робота з дітьми в умовах воєнного стану на прикладі можливостей «На Урок»

https://naurok.com.ua/webinar/robota-z-ditmi-v-umovah-voennogo-stanu-na-prikladi-mozhlivostey-na-urok

(учителям початкових класів, учителям-предметникам, фахівцям у галузі спеціальної педагогіки, класним керівникам, батькам учнів, адміністраторам закладів освіти,а також усім педагогам, незалежно від фаху та закладу освіти, в якому здійснюється професійна діяльність.)

Онлайн-тести «На Урок» – багатофункціональний ресурс для роботи вчителя за будь-яких умов

https://naurok.com.ua/webinar/onlayn-testi-na-urok-bagatofunkcionalniy-resurs-dlya-roboti-vchitelya-za-bud-yakih-umov

(учителям початкових класів, учителям-предметникам, фахівцям у галузі спеціальної педагогіки, класним керівникам, батькам учнів, адміністраторам закладів освіти, всім педагогам, незалежно від фаху та закладу освіти, в якому здійснюється професійна діяльність.)

Можливості «На Урок» для роботи вчителів та учнів в умовах воєнного стану

https://naurok.com.ua/webinar/mozhlivosti-na-urok-dlya-roboti-vchiteliv-ta-uchniv-v-umovah-voennogo-stanu

(учителям початкових класів, учителям-предметникам, фахівцям у галузі спеціальної педагогіки, класним керівникам, батькам учнів, адміністраторам закладів освіти, всім педагогам, незалежно від фаху та закладу освіти, в якому здійснюється професійна діяльність.)

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Telegram-канал – сучасна та ефективна альтернатива блогу вчителя

https://naurok.com.ua/webinar/telegram-kanal-suchasna-ta-efektivna-alternativa-blogu-vchitelya

(учителям початкових класів, учителям-предметникам, класним керівникам, адміністраторам закладів освіти, керівникам МО, керівникам гуртків, учителям інклюзивних класів, психологам, соціальним педагогам.)

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

Форми та методи дистанційної роботи з учнями початкових класів

https://naurok.com.ua/webinar/formi-ta-metodi-distanciyno-roboti-z-uchnyami-pochatkovih-klasiv

(учителям початкових класів, учителям-предметникам, що викладають у початкових класах, педагогам-організаторам, вихователям ГПД)

ПСИХОЛОГІЯ

Як навчати(ся) без стресу: підходи та інструменти

https://naurok.com.ua/webinar/yak-navchati-sya-bez-stresu-pidhodi-ta-instrumenti

(учителям початкових класів, учителям - предметникам, класним керівникам, методистам, заступникам та директорам шкіл, викладачам ЗВО, учням та їхнім батькам.)

Арт-терапія на допомогу вчителю: ідеї для психологічної підтримки

https://naurok.com.ua/webinar/art-terapiya-na-dopomogu-vchitelyu-ide-dlya-psihologichno-pidtrimki

(учителям початкових класів, учителям-предметникам, фахівцям у галузі спеціальної педагогіки, класним керівникам, батькам учнів, адміністраторам закладів освіти, а також усім педагогам, незалежно від фаху та закладу освіти, в якому здійснюється професійна діяльність.)

 

Артскрайбінг як інструмент навчання та психологічного розвантаження

https://naurok.com.ua/webinar/artskraybing-yak-instrument-navchannya-ta-psihologichnogo-rozvantazhennya

(практичним психологам, учителям початкових класів, учителям-предметникам, класним керівникам, вихователям, керівникам МО, адміністраторам закладів освіти.)

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА

Чек-лист підготовки вчителя НУШ у базовій школі

https://naurok.com.ua/webinar/chek-list-pidgotovki-vchitelya-nush-u-bazoviy-shkoli

(учителям-предметникам, учителям початкової школи, класним керівникам, психологам, корекційним педагогам, методистам, адміністраторам закладів освіти.)

ІСТОРІЯ

Едьютейнмент (навчання через розваги): секрети організації успішного уроку історії

https://naurok.com.ua/webinar/edyuteynment-navchannya-cherez-rozvagi-sekreti-organizaci-uspishnogo-uroku-istori

(учителям історії, учителям правознавства, учителям Громадянської освіти, керівникам МО, класним керівникам, учителям інших навчальних предметів, фахівцям із підготовки до ЗНО)

Як/чи українським школярам сьогодні вивчати історію країни-агресора

https://naurok.com.ua/webinar/yak-chi-ukra-nskim-shkolyaram-sogodni-vivchati-istoriyu-kra-ni-agresora

(учителям історії, учителям правознавства, учителям громадянської освіти, класним керівникам, заступникам директорів закладів освіти з виховної роботи.)

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Підвищення кваліфікації та самоосвіта педагога: огляд можливостей і важливих документів

https://naurok.com.ua/webinar/pidvischennya-kvalifikaci-ta-samoosvita-pedagoga-oglyad-mozhlivostey-i-vazhlivih-dokumentiv

(усім без винятку педагогам, кого хвилюють питання самоосвіти та підвищення кваліфікації, заступникам та директорам шкіл.)

УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇОСВІТИ

В очікуванні інституційного аудиту. Шість лайфхаків для вчительства

https://naurok.com.ua/webinar/v-ochikuvanni-instituciynogo-auditu-shist-layfhakiv-dlya-vchitelstva

(керівникам закладів освіти, заступників директорів, класним керівникам, педагогічним працівникам, керівникам МО.)

ТОВ «Всеосвіта»

 

«Дитяча самооцінка: формуємо, підтримуємо, розвиваємо»

https://vseosvita.ua/webinar/ditaca-samoocinka-formuemo-pidtrimuemo-rozvivaemo-574.html

(спеціалізації: системна сімейна психотерапія, позитивна психотерапія. Індивідуальне, дитяче, сімейне консультування)

 

«Природотерапія для дітей, що постраждали внаслідок воєнних дій»

https://vseosvita.ua/webinar/pryrodoterapiia-dlia-ditei-shcho-postrazhdaly-vnaslidok-voiennykh-dii-688.html

(дощкільне виховання)

 

«Психологічний тренінг для учасників освітнього процесу «Техніка маленьких кроків» в умовах війни»

https://vseosvita.ua/webinar/psykholohichnyi-treninh-dlia-uchasnykiv-osvitnoho-protsesu-tekhnika-malenkykh-krokiv-v-umovakh-viiny-672.html

(психологічне консультування та терапія у  взаємодії з підлітками)

 

«Супровід дитини в умовах вимушеного переселення. Музично-релаксаційні техніки підтримки дітей, що зазнали травм війни»

https://vseosvita.ua/webinar/suprovid-dytyny-v-umovakh-vymushenoho-pereselennia-muzychno-relaksatsiini-tekhniky-pidtrymky-ditei-shcho-zaznaly-travm-viiny-669.html

 

 

«Супровід дитини в умовах вимушеного переселення. Практичний майстер-клас проведення занять «У колі друзів»»

https://vseosvita.ua/webinar/suprovid-dytyny-v-umovakh-vymushenoho-pereselennia-praktychnyi-maister-klas-provedennia-zaniat-u-koli-druziv-667.html

ТОВ «Edera»

 

«Навчання — це вам не розваги», або чи можливо сьогодні змотивувати школярів

http://blog.ed-era.com/navcannia/

 

Історія України в історіях

https://znohistory.ed-era.com

(спецпроект, щоб кожен міг вивчити історію України та підготуватися до ЗНО)

 

 

 

Математика. Просто

https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EDERA-OSVITORIA+Math101+2019/about

(онлайн-курс, щоб кожен міг не лише зацікавитись математикою, але й успішно скласти ЗНО)

 

Лайфхаки з української мови

https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:Osvitoria_and_EdEra+lifehacks+101/about

нлайн-курс для підготовки до ЗНО у формі корисних порад (лайфхаків))

 

Лайфхаки з української літератури

https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:Osvitoria_and_EdEra+lifehacks+201/about

нлайн-курс для підготовки до ЗНО у формі корисних порад (лайфхаків))

 

Автостопом по біології

https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EdEra-Osvitoria+BIO+1/about

(онлайн-курс «Автостопом по біології». допоможе підготуватися до ЗНО, а також доведе, що наука – це дійсно цікаво та навіть весело!)

 

Академія інноваційного розвитку освіти(ТОВ «Академія інноваційного розвитку освіти»)

 

Самозбережувальні технології в умовах сьогодення

https://www.airo.com.ua/samozberezhuvalni-tehnologiї-v-umovah-sogodennya/

(цільова аудиторія: педагогічні та науково-педагогічні працівники, управлінці. Освітня програма передбачає можливість подальшого розширення та поглиблення професійних знань, умінь, навичок.)

 

Професійне вигорання педагога: інструменти самодопомоги

https://www.airo.com.ua/profesijne-vygorannya-pedagoga-instrumenty-samodopomogy/

(цільова аудиторія: педагогічні та науково-педагогічні працівники, управлінці)

 

Навчання на свіжому повітрі – новий вимір ігор на свіжому повітрі

https://www.airo.com.ua/navchannya-na-svizhomu-povitri-novij-vimir-igor-na-svizhomu-povitri/

(цільова аудиторія: методисти, науковці, психологи, тьютори, вихователі, вчителі, управлінці. Освітня програма передбачає можливість подальшого розширення та поглиблення професійних знань, умінь, навичок педагогічних кадрів у системі неформальної та інформальної освіти.)

 

Розвиваємо творчість дітей вдома

https://www.airo.com.ua/rozvivaєmo-tvorchist-ditej-vdoma/

(методисти, науковці, психологи, тьютори, вихователі, вчителі, управлінці. Освітня програма передбачає можливість подальшого розширення та поглиблення професійних знань, умінь, навичок педагогічних кадрів у системі неформальної та інформальної освіти)

 

Мотивація в професійному та особистому житті педагога

https://www.airo.com.ua/motivacziya-v-profesijnomu-ta-osobistomu-zhitti-pedagoga/

(цільова аудиторія: педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів освіти)


« повернутися

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано